Vart tog den andra färgundersökningen vägen?

Har konservator David Edvardson upphört att finnas till? Den frågan infinner sig, när man läser intervjun med Stefan Günther i MP 25/2 2016. Günther talar enbart om Helen Hughes, som gjorde en färgundersökning på Gunnebo, men han nämner inte David Edvardson, som gjorde den andra färgundersökningen och kunde påvisa, att Gunnebo ursprungligen var gråmålat. Underst finns två gråa färglager, och över dem bägge finns smutsskikt. Dessa skikt visar, att de båda gråa lagren var slutmålning och ytfärg. Trots detta håller Günther på att provmåla Gunnebo i guldockra, fastän han tidigare har uttalat sig för en varmgrå färg. Günthers förkärlek för gult är tydlig och oförställd. Nu skall ett seminarium hållas den 19 april om färgfrågan. Seminariet kommer inte att öka vårt vetande. Färgundersökningarna är ju redan gjorda och kan bedömas av alla, som har slutledningsförmågan i behåll. Om man inte väljer bort David Edvardson och hans undersökning, är fallet klart.

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar