Varför ska våra barn betala när andra åker gratis?

Jag skulle vilja gärna veta hur Mölndals stad tänker inför Västtrafiks nya zoner efter 4 november. Alla Göteborgs barn får skolkort oavsett var de bor. Nu kommer de också kunna resa även i Mölndal. Och även alla andra barn som bor i andra kommuner inom samma zon och som har skolkort.

Är våra ungdomar sämre än de som bor i Göteborg? Menar Mölndals stad att vi som har barn ska betala nästan 6 000 kronor extra per år för barns skolskjuts för att vi är rikare än dem i Göteborg?

Jag är en ensamstående förälder och jag lovar, jag har nog sämre ekonomisk möjlighet än många i Göteborg. Upp till fyra kilometer tycker Mölndals stad är helt rimligt att gå eller cykla för barn. Hur tänkte ni då? Ska man cykla när det är mörkt, när det regnar och kanske isigt, man kanske behöver passera ett industriområde där det kan finnas skumt folk, man kanske har massor med vilt på vägen? Tryggt, enligt Mölndals stad.

Varför diskrimineras våra barn? Svara på den frågan, Mölndals stad, på vilket sätt är våra barn sämre än de andra? Och varför anser ni att föräldrarna i Mölndal per definition är rikare än i Göteborg?

En förälder