Varför ska man alltid behöva förhandla om priset?

Jag lyssnade i morse på TV4:s morgonprogram där någon expert pratade om privatekonomin för 2021. Bland annat gick hon igenom utgifter och uppmanade alla att se till att förhandla med banken om räntan på till exempel bostadslånen.

En stilla undran: varför ska man behöva förhandla om sin ränta? Varför finns det inte klara linjer för hur mycket räntan är? Den som är tuff och har mycket på fötterna kan få en lägre ränta medan den som tiger still och betalar det banken begär är den store förloraren. Alla har inte förmågan att förhandla eller diskutera priset eller räntan.

Detta gäller inte bara bankerna. Ett bolag som säljer larm är ett lysande exempel på att protester hjälper. Ett exempel: protester mot avgift för baspaketet blir efter ett samtal utanför dörren helt plötsligt kostnadsfritt.

Tidningsprenumerationer är ett annat exempel. Ett samtal till tidningen kunde helt plötsligt ge 20 procent rabatt. Det finns många exempel där priset beror på om du protesterar eller godtar första budet. En eloge till SBAB som inte förhandlar om räntan.

A_C L