Vårdskador både olyckliga och kostsamma

Antalet vårdskador har skjutit i höjden, visar en rapport som Västra Götalandsregionen tagit fram. Under 2015 fick omkring 16 300 patienter vårdskador, en 30-procentig ökning jämfört med 2013.

Det är främst fallskador, sårinfektioner, urinvägsinfektioner och olika läkemedelsskador. Vilket har fört med sig i snitt fem dagar mer vårdtid för patienterna och en kostnad på omkring 600 miljoner för Västra Götalandsregionen. Kostnaden är en sak men framförallt drabbar det våra patienter.

Personalen har vid flertalet gånger larmat om ansträngd arbetsmiljö, överbeläggningar, brist på personal och en ökad risk för patienterna. Vårdplatserna har blivit färre sedan M-ledda majoriteten tillträdde.

Vi är medvetna om att höga beläggningstal påverkar patientsäkerheten. Studier visar att en beläggning över 90 procent innebär fler vårdskador. Och då används sjukvårdens resurser till längre vårdtider dessutom. Antalet vårdskador ökar när patienter läggs på andra ställen. Varje vårdskada är ett misslyckande för vården.

Chefläkare Per Wiger ser det inte som möjligt att genomföra nya besparingar på Alingsås lasarett. Botten är nådd – personalen är sliten och patientsäkerheten ifrågasätts varje vecka, det menar chefsläkare Per Wiger i Sjukhusläkaren.

Nu är det hög tid att den blå/grön majoriteten vaknar och inser hur det står till med vården i regionen under deras styre. Sjukhusen förlorar många kompetenta medarbetare till både primärvård, kommunal vård samt andra privata aktörer inom vård och omsorg. Detta urholkar specialistvården och orsakar brister i tillgänglighet och ekonomi.

Framförallt handlar antalet disponibla vårdplatser om ekonomi, processer och personal. Om sjukhusen tvingas till besparingar för att komma i ekonomisk balans är det framför allt personal och därmed vårdplatser som dras in, vilket medför en nedåtgående spiral för sjukvården.

Vi har en mycket god vård i Västra Götalandsregionen idag, men det ställs allt högre krav. Vården utvecklas ständigt med nya behandlingsmetoder och teknik. Människor lever allt längre och sjukvården klarar av att behandla fler diagnosgrupper än tidigare, vilket bidrar till en ökad överlevnad, men också större vårdbehov. För att klara av den ökade pressen i vården krävs kompetent utbildad personal och då är det viktigt med en bra personalpolitik. Vi Socialdemokrater känner stolthet för den sjukvård som bedrivs i vår region och vill utveckla, inte nedmontera, den. Därför anser vi att det är av största vikt att lägga fram långsiktiga reformer som bidrar till att alla invånare i regionen som är i behov av vår gemensamma vård ska få tillgång till det av hög kvalitet och i god tid. Det tjänar alla på i ett jämlikt samhälle.

Vi hoppas att den M-ledda regionledningen inser det med.

Tomas Angervik (S)

Ledamot Västra hälso- och sjukvårdsnämnden