Var inte så rädda för motorsport

Motorsport är liksom alla andra sporter en väldigt fostrande och utvecklande fritidssysselsättning men som oftare än andra sporter får kämpa…