Var finns satsningarna på de områden som varit valfrågor i flera år, undrar Lena Knapasjö. Arkivfoto

Var finns satsningarna på kärnverksamheten?

I MP 14 december kan man läsa en helsidesannons från stadens politiska majoritet. Där beskrivs ett antal satsningar ur deras programförklaring, som genomförts eller är på gång. Det man slås av, är att alla satsningar är sådana som kommunen enligt lag inte är skyldig att bedriva.

Var finns de frågor som varit vallöften i flera val och som skall vara kommunens kärnverksamhet: vård, skola och omsorg? Det kan väl inte vara så att man anser att dessa områden fungerar så bra att de inte behöver bockas av? Bland programförklaringens övriga punkter kan man under rubriken Staden som arbetsgivare läsa: ”Under mandatperioden ska vi i dialog med verksamheterna särskilt fokusera på att: Uppmuntra till hälsofrämjande åtgärder och långsiktigt jobba för att minska sjukfrånvaron. Särskilt fokus på vård- och omsorgsförvaltningen. Pröva nya arbets- och verksamhetsmodeller som stärker arbetsmiljö och inflytande för medarbetare.”

Hur stämmer detta med beslutet att ändra arbetstider med mera för personalen inom kommunens äldreboenden? När både personal och facklig organisation rasar, kan man då tala om att man ”stärker arbetsmiljö och inflytande för medarbetare”? Förändringen skall genomföras för att ”spara” de 1,3 miljoner kronor, som man från början tänkte dra ner på inom träffpunktsverksamheten. Borde inte nämnden för vård och omsorg kunnat få slippa detta sparbeting? Hur kan den politiska ledningen kräva att äldreverksamheten skall dra ner på kostnader, samtidigt som man bland annat kostar på sig fina broschyrer för biblioteksinvigningen och glättig bilaga till GP om den nya staden?

Jag vet att man ofta försvarar sig med att det är ”inte samma kassa”. Men för oss medborgare/skattebetalare är det precis det som det är. 

Lena Knapasjö

Relaterade artiklar
Fler artiklar