Adam Laurén och Kristdemokraterna får kritik av insändarskribenten Kent Forsén.

Väljarna tror inte på KD 

Adam Laurén hävdar att Kristdemokraterna (KD) i Mölndal ”inte har lämnat något”. Detta är en vilseledande omskrivning och stämmer inte med verkligheten. I valet 2014 var KD en del av Alliansen. När så Alliansen inte fick egen majoritet svek KD sina väljare och gick över till vänsterpartierna. Enligt KD-kollegan Peter Berg Johnson var syftet med ”blockbytet” att hindra Sverigedemokraterna (SD) att få vågmästarrollen. Att svika sina väljare är dock aldrig detsamma som att ”ta ansvar”, det bara raserar trovärdigheten om det nu finns någon sådan. Det kan naturligtvis inte uteslutas att just sveket mot väljarna är den främsta orsaken och inte slumpen, till att KD inte får något större stöd i opinionsundersökningarna och att risken är stor att KD får lämna riksdagen efter nästa val.

Läs även: Leker KD kurragömma?

KD är ett trovärdigt parti

KD är inte ett trovärdigt parti

Enligt Adam Laurén tar KD gärna en ”diskussion om värderingar och i sakfrågor”, men han tycker inte om min ”samtalston”. Låt oss så göra ett försök med två frågor, där KD är det parti som utmärkt sig mest, omskärelse av minderåriga barn och abort. Det är främst KD som tillsammans med några folkpartister via Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ålagt den svenska sjukvården att använda av sina knappa resurser till att erbjuda och utföra omskärelse av minderåriga pojkar. Detta onödiga ingrepp som görs av ”religiösa skäl”, strider mot FN:s barnkonvention på en rad punkter. Såväl Svenska läkarsällskapet som Svenska barnläkarföreningen och Svensk barnkirurgisk förening har bestämt tagit avstånd från att sjukvården ska ägna sig åt onödig religiös kirurgi, men det har ansvariga politiker hittills inte brytt sig om. Detta i en tid då man tvingas diskutera ”prioriteringar” inom den medicinskt motiverade sjukvården.

Att tillämpa en gammal avskyvärd religiös sedvänja som att skära friska barn i könsorganen är inte värdigt ett land som Sverige där politikerna så ofta hävdar att man värnar om mänskliga rättigheter. Det är minst sagt skrämmande att inte övriga politiska partier har satt stopp för legaliserad könsstympning, som både är absurd i sig och strider mot allt vad integration heter. Det är ju en självklarhet att människor som könsstympar sina barn aldrig kommer att integreras i Sverige. Inte heller ligger könsstympning i skattebetalarnas intresse. Att som KD försvara omskärelse av barn är att värna om religiösa dumheter som inte hör hemma i ett modernt sekulariserat demokratiskt samhälle. 

Abort är en av KD:s hjärtefrågor och har alltid varit kontroversiell i partiet. Som tidigare påpekats ger KD officiellt sitt stöd åt den svenska på sunt förnuft och medicinsk vetenskap grundade abortlagstiftningen. Många KD-politiker över hela landet är dock abortmotståndare och har inte försökt dölja detta så snart abortfrågan har aktualiserats. Bland undantagen kan nämnas den avgående KD-politikern Peter Berg Johnson, som när han i MP nämnde KD:s tre viktigaste ideologiska delar istället för abort använde uttrycket ”människolivets okränkbarhet”. Diskussion om abort har vid flera tillfällen hotat dela KD som politiskt parti, till exempel när Göran Hägglunds efterträdare skulle tillsättas, men i sista stund har man alltid kommit till insikten att en delning skulle decimera partiet på ett ödesdigert sätt. Att med svepande formuleringar försöka dölja att KD värnar om religiösa dumheter som omskärelse av minderåriga barn och att många i KD är abortmotståndare som gärna skulle flytta fram sina positioner om tillfälle gavs, är att vinkla och vända verkligheten ryggen.     

Kent Forsén

Relaterade artiklar
Fler artiklar