Utsiktstorn utan besök

Vid Sagsjön i Lindome fick vi iordningställt tre utsiktstorn för dem som vill studera fåglar i Sagsjön. En är placerad vid Flabäck, den andra vid Sagbäcksvägen och den tredje norr om Sagsjön bortom makadambolaget. Dessutom är det uppröjt en naturstig utefter sjön, på den gamla banvallen som går norrut mot Flabäck. Där har också ordnats en bilparkering. Det ordnades av skogsvårdsstyrelsens försorg, hösten-vintern 2014-2105.

Utsiktstornen har alltså varit på plats nu i snart ett och ett halvt år och ännu har jag inte sett någon enda person som besökt tornen eller gått naturstigen.

Jo visst, jag glömde säga att klottrare har besökt tornet vid Sagbäcksvägen, så något besök har det ju blivit.

Göran Brodd

Relaterade artiklar
Fler artiklar