Det är beklagligt att den en gång så trivsamma staden numera är den mest parkeringsovänliga, tycker insändarskribenten. Arkivfoto

Trivsamma staden har blivit den mest parkeringovänliga

I MP 30/3 anges i artikel att parkering med skiva föreslås; ett system som förekommer i många städer.

Parkeringsdirektören Jäverbrink tycker enfaldigt om förslaget: Motsvarar inte dagens flexibilitet; med det menar han: ger inte tillräckligt med inkomster till staden. För det är ju som så, vilket påtalats i många år: det går ut på att så långt som möjligt pungslå invånare och besökare för att på så sätt öka stadens inkomster.

Den digitala registreringen (vad kostar den?) påstås ge bäst service men om den av någon anledning inte fungerar så kommer den parkerande absolut i underläge eftersom man inte kommer att kunna bevisa ankomst/avresa.

Det är beklagligt att den en gång så trivsamma staden numera är den mest parkeringsovänliga!

Numera köp och måltid på annan ort

Relaterade artiklar
Fler artiklar