Ove Dröscher (S) skriver att tanken är att Träffpunkterna ska finnas kvar och drivas precis som i dag men att det kan ske i större samverkan med föreningslivet.

Träffpunkterna ska finnas kvar

Svar till Lotta angående Träffpunkterna. Träffpunkterna är oerhört viktiga och betyder mycket för många äldre. Ingen, vare sig förtroendevalda eller tjänstemän, har för avsikt att dra ner på den verksamheten.

Läs mer:Spara inte in på de gamlas aktiviteter

Tanken är att de ska finnas kvar och drivas precis som i dag men att det kan ske i samverkan med föreningslivet i större utsträckning än vad som görs idag. Dialog har redan påbörjats med föreningar för att se om det är möjligt. På så vis skulle viss personal som idag arbetar på Träffpunkterna kunna ersättas med frivilliga krafter. Våra anställda kommer då att kunna erbjudas andra tjänster. Det är brist på personal inom vård och omsorgssektorn idag, och många arbetspass täcks upp med timanställda.

Skulle det inte bli av att föreningar kan gå in och hjälpa till kommer ingen minskning av budgeten för Träffpunkterna att genomföras. Då får förvaltningen lämna nya förslag på var man kan effektivisera istället.

Ove Dröscher (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltning

Relaterade artiklar
Fler artiklar