Den form av fysisk aktivitet som träffpunkterna erbjuder är både stimulerande, nyttig och viktig, skriver Sven-Olovf Falkbring. Foto: Most photos

Träffpunkterna avlastar sjukvården

Det talas mer och mer om hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Detta gäller inte minst oss som passerat 70-strecket. Det har ju visat sig att fysisk aktivitet även befrämjar den psykiska hälsan. Rolf Ekman, professor i neurologi, hävdar hur oerhört viktig den fysiska aktiviteten är för vårt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Den hjälper oss att kunna röra oss mer obehindrat utan hjälp. Kan vi behålla både fysisk och psykisk hälsa, avlastar vi sjukvården och även den organiserade åldringsvården. Vi blir med andra ord friskare längre.

Därför ser vi med viss förvåning på att kommunen vill dra ner på de åldringsinriktade aktiviteterna, som de olika träffpunkterna arbetar med. Speciellt Anneli och Elisabeth är navet i de här grupperna och stimulerar oss på alla sätt. Vi är flera grupper som varje vecka deltar i dessa för oss mycket betydelsefulla fysiska aktiviteter. De olika ”gymmen” erbjuder visserligen också olika aktiviteter, men av en art som inte passar så bra. Därför är den här formen av fysisk aktivitet både stimulerande, nyttig och oerhört viktig för oss.

Vi hoppas att förslaget att dra ner på Träffpunktens aktiviteter stannar som förslag och att Anneli och Elisabeth får fortsätta sitt betydelsefulla arbete som de bedriver här hos oss på Apelgården i Kållered. Vi vädjar till eftertanke innan beslut fattas i frågan.

Sven-Olovf Falkbring

Relaterade artiklar
Fler artiklar