Tillgänglighet handlar om bemötande

Replik till missnöjd Mölndalsbo. Du definierar tillgänglighet till biblioteket som möjlighet att parkera direkt utanför utan avgift. För mig handlar…