Ett tiggeriförbud handlar inte om att förbjuda fattigdom, skriver Ellen Juntti (M).

Tiggeriet leder till mer utnyttjande

Under de senaste åren har tiggeriet blivit allt mer utbrett i Sverige och inte minst i Mölndal. Tiggeriet har lett till både otillåtna bosättningar, sanitära olägenheter och en stor utsatthet. Därför är det bra att Moderaterna äntligen tagit ställning för ett nationellt tiggeriförbud.

Att tigga i Sverige innebär att leva under mycket svåra förhållanden långt utanför samhällets kontrollmekanismer och skyddsnät. Många problem går hand i hand med tiggeriet. Bosättningar medför sanitära olägenheter och nedskräpning. Det finns flera fall i Göteborg och Mölndal med omnejd där olovliga bosättningar har permanentats och närmast kunnat liknas vid kåkstäder. Det leder inte sällan till tidskrävande utredningar och avhysningar.

Bosättningarna är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn. Det är oacceptabelt. Vi vill stärka markägares rättigheter ytterligare och säkerställa att man snabbt och enkelt kan få tillbaka sin mark från otillåtna bosättare utan större kostnader. Samtidigt vill vi öka befogenheterna för kommunala ordningsvakter så att tryggheten bättre kan säkras.

Vi bör istället sätta press på länder som Rumänien och Bulgarien att ta ansvar för alla sina medborgare. EU bör agera enat i denna fråga och om läget inte förbättras bör det påverka ländernas EU-bidrag. Att inte respektera sina medborgares grundläggande fri- och rättigheter ska få konsekvenser.

Tiggeriet leder till att redan utsatta människor utnyttjas ytterligare. Enligt polisen förekommer det att EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution och människohandelsliknande strukturer. Det har också framkommit uppgifter om att kriminella aktörer på vissa platser tar betalt för och styr över användningen av offentliga platser för tiggeri.

Motståndare till ett nationellt tiggeriförbud hävdar ofta att polisen inte ska spendera tid och resurser på att upprätthålla ett sådant förbud när det finns så mycket viktigare saker polisen har att göra. Problemet med det argumentet är att ett sådant förbud kommer att innebära färre tiggare, därmed också färre utredningar om människohandel och avhysningar, vilket kommer att frigöra poliser till annat.

Ett tiggeriförbud handlar inte om att förbjuda fattigdom, att komma till Sverige för att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Lösningen på den stora utsatthet och fattigdom som finns i hemländerna löses inte heller genom att människor tigger i Sverige. Än värre riskerar tiggare och dess barn att cementeras fast i ett socialt arv där barnen går i sina föräldrars fotspår. Den risken har varken Sverige eller personerna i fråga råd med utan den utvecklingen kan brytas och ska brytas.  

Där regeringen står tyst går nu Moderaterna fram med att införa ett nationellt förbud mot tiggeri, att stärka markägares rättigheter och att fortsätta sätta press på EU-länder vars medborgares grundläggande rättigheter inte respekteras. Det är vad som krävs för att stävja utvecklingen på riktigt.

Ellen Juntti

riksdagsledamot (M)

Relaterade artiklar
Fler artiklar