Testa en busskur utan glas

För några veckor sedan var vi i Kirkenäs. Där finns denna busskur. Kommunen tröttnade på att ersätta sönderslagna busskurer och ersatte med denna, en jätteskopa från en grävmaskin. Den går inte att förstöra!

Bara ett förslag.

Marianne Flatow

Läs mer: Omfattande vandalisering av busskurer