Tänk mer på grönstråk och mindre på industrier

Planförslaget för Lunnagården bör fokusera på grönstråket och infrastruktur, inte exploatering av odlingsbar åkermark! Om det finns ett behov av…