Täkten utgör ett intrång i våra liv

Tisdag och onsdag denna vecka har vi i samrådsgruppen ägnat åt att framföra våra synpunkter i domstolsförhandlingarna om Swerocks bergtäkt…