Ta vara på personalen som vårdar äldre

Under flera år har min make och jag behövt anlita kommunens hemtjänst och boende. Allt är förvisso inte perfekt, jag…