Stort och tungt ansvar att vara chef

Det verkar som att några insändarskrivare tror att kommunala chefer bara sitter på konferenser och då verkar det ju vara…