Stoppa projektet ”kraftproduktion” i Mölndalsån

Inför förra onsdagens kommunfullmäktigemöte fick ledamöterna information av Mölndala AB om utvecklingen av Forsåker-området. Till stora delar en bra och idérik information, men som grumlades grovt av idén om att återupprätta kraftproduktionen i Mölndalsån.

Man kan undra under vilken tidsperiod projektledarna mentalt verkar när man lyfter fram en sådan idé. Den som med insikt har följt utvecklingen av elkraftsproduktionen generellt och specifikt under de senaste decennierna inser att återupprätta småskalig vattenkraft är i alla miljöaspekter förödande. Det är få kraftslag som påverkar biotopen så negativt som den småskaliga vattenkraften. Den är ej heller ekonomiskt försvarbar, annars hade den inte lagts ner.

I fallet Forsåker med kvarnfallet har ett antal utredningar gjorts under årens lopp och visst går det att utvinna elkraft men till vilken kostnad. Men kanske som en tröst så tror jag ej heller att något tillstånd kommer att beviljas med tanke på de kraftigt förstärkta direktiven kring vattenbruk under de senaste åren.

Gerhard Bengtsson

Kommunfullmäktigeledamot (M)