Stoppa Mölndala

Av MP 19/4 inhämtar vi, att Mölndala vill fortsätta att riva kulturfastigheter inom Forsåkersområdet (gamla Papyrus), men att vår byggnadsnämnd…