Stoppa lägenheterna – vi känner oss överkörda

Vi boende på Lindåsvägen känner oss oerhört illa bemötta av Mölndals kommun och politikerna som inte tar vår oro och…