Stasimetoder inom sophämtningen

Svar på insändaren Sophantering med självbetjäning. Här ser man resultatet av att kommunen har monopol och kan styra och ställa…