Byggnationen har pågått länge och nu har Åby stallbacke förvandlats till ett modernt betonggetto, tycker insändarskribenten. Arkivfoto: Kent Randau

Stallbacken har blivit ett betonggetto

Byggnationen på Stallbacken har pågått en längre tid. Det har blivit hus på hus, tätt, tätt – och en underlig kombination tillsammans med de låga familjehusen utefter Frölundagatan.

Stallbacken har förvandlats till ett betonggetto av modernt snitt; om man nu kan tala om modernt i detta fall. Byggnationen på Åbyområdet – för mer än 50 år sedan – framstår som idyll med sin låga och strikta utformning, men ändå med vida grönområden och stora lekytor mellan husen.

Ett åsyna vittne till den moderna förslumningen kan bara undra var det finns betydande kompetens för en hållbar arkitektur. Den har i vilket fall undgått stadsarkitekten i Mölndal.

Wallenstam skriver om Stallbacken, som en ”parkliknande miljö”, där det finns all ”tänkbar service”. Det kan då påpekas att det räcker inte med en godisaffär och ett konditori för att nu tala om service. Och så promenadavståndet till centrum? Vad säger de äldre om detta? Och vad är det som lockar till ytterligare en onaturlig betongkonstruktion?

I det aktuella ögonblicket handlar det om att stoppa nivå 5 på Stallbacken. Några öppna ytor måste få finnas utmed Åbyvägen. Nu flyter Åbykullens grönska väl in i området omkring vägen. Det luftrum som nu finns, trots att nivå 4 är i uppförande, måste räddas för en god och mänsklig miljö. Här finns gång- och cykelvägar som fungerar bra och som bör omges med fria ytor och en estetisk, godtagbar omgivning.

Alltså – stoppa nivå 5!

Observer

Relaterade artiklar
Fler artiklar