Staden jobbar för att lösa köproblemen

Svar på Lars insändare ”Krafttag krävs för att förbättra läget i trafiken” (Mölndals-Posten 13 maj). Jag delar din synpunkt att…