Spara inte bara på de äldre

Det var med bestörtning jag läste i Mölndals Posten den 5 juli att äldreomsorgens aktivitetspedagoger skall sägas upp på grund…