Sorgligt att läsa kommunens svar om trängseln

Det är sorgligt att läsa det Tobias Johansson, kollektivtrafiksamordnare Mölndals kommun, säger angående hanteringen av trängsel på arbetsresorna till daglig verksamhet. En av de viktigaste rekommendationerna vi har angående covid-19 är ”Håll avstånd”! Detta oavsett om man tillhör riskgrupp eller ej.

Tobias Johansson säger i intervjun att om de tillhör riskgrupp ska de stanna hemma. Märk väl att detta drabbar även de som kanske inte är i riskgrupp och är beroende av att åka färdtjänst till sitt jobb. Eftersom att rekommendationerna är ”Håll avstånd” kan de inte det om de sitter tre i baksätet! Man kan inte säga till färdtjänst-taxin: ”Oj, nu var det lite trångt här. Jag tar nästa.”

Läs mer:Trängsel på färdtjänsten – FUB kräver ändring

Han säger även att eftersom det är samma personer som åker ihop från samma adress är det okej ur smittrisksynpunkt. Det är inte okej!

Att man bor på samma adress innebär inte att man har hushållsgemenskap! Alla boende har egna lägenheter och man försöker hålla avstånd i allmänna lokaler. De är helt enkelt grannar och jag har inte närkontakt med mina grannar. Vi håller avstånd!

Oviljan att jobba för en förändring visar på en stor okunskap om dessa personers rättigheter och behov. Att bli isolerad i sitt hem långa perioder, utan den viktiga LSS-verksamheten daglig verksamhet, skapar inaktivitet, oro och ohälsa. Dessa personer är, på grund av intellektuell funktionsnedsättning, mycket beroende av en tydlig vardagsstruktur och påverkas ofta negativt av att rutiner ändras.

Dessutom kan det vara svårt för dem att förstå varför det är så här. Den dagliga verksamhetens chefer och personal har lagt mycket arbete på att göra verksamheten covid-säker och de har lyckats väl. Ska då resan dit göra det omöjligt för dessa personer att få komma till sitt arbete?

I dag har dessutom restriktionerna för riskgrupper och 70-plussare släppts och de ska följa samma restriktioner som vi andra. Detta på grund av att Folkhälsomyndigheten och regeringen ser att isolering under längre tid har skapat stor ohälsa och oro bland de som har tvingats till detta.

Regering och Folkhälsomyndigheten var tydliga med att vi måste alla göra det möjligt för att även riskgrupper ska kunna röra sig mer ute i samhället. Alltså måste vi möjliggöra göra avstånd även i färdtjänstresor till jobbet på daglig verksamhet, för att motverka isolering och ohälsa. Det borde inte vara så svårt! Det är aldrig förbjudet att göra något bättre och att tolka rekommendationer till människans fördel!

Inga-Lill Stenholm

FUB Mölndal