Politikerna ska snart ta ställning till frågan om parkering på villagator, skriver Emma Lindström på trafikenheten. Arkivfoto: Jonas Löfvendahl

Snart politiskt beslut om gatuparkering

Svar till Thomas O:s insändare om parkering på villagator.

Vi på trafikenheten i Mölndals stad är medvetna om att det av många upplevs problematiskt att bilar parkeras på bostadsgator. Detta skapar problem med både framkomlighet, sikt och drift på vissa gator.

Läs mer: Fel med gratis parkering på villagator

Trafikenheten genomför en parkeringsutredning för att ta reda på hur parkeringen kan regleras och organiseras på bostadsgator för att minska dessa problem. Denna fråga kommer upp för politiskt beslut i tekniska nämnden under hösten. 

Det är nu för tidigt att säga om och i så fall på vilket sätt som parkeringen på bostadsgator kommer regleras framöver.

Emma Lindström

trafikingenjör

Relaterade artiklar
Fler artiklar