Det finns idag vida överlägsna system att förse Forsåkerområdet med hållbar/förnyelsebar energi utan att återupprätta vattenkraften i ån, skriver Gerhard Bengtsson (M). Skiss: Nyréns arkitektkontor

Småskalig vattenkraft det sämsta alternativet för Forsåkerområdet

I sitt inlägg den 6 april anklagar Patrik Karlsson mig för att vara oförskämd och indirekt okunnig vad anbefaller småskalig vattenkraft i Forsåkerområdet. Om jag uppfattats som oförskämd så beklagar jag naturligtvis det, har aldrig varit min mening. I sak däremot är jag kanske ovanligt tydlig i min uppfattning. Jag har i snart 50 år av mitt yrkesliv ägnat mig åt energiomvandling i så gott som alla dess former. Därutöver under de senaste 15 åren åt svensk och internationell energipolitik.

Sveriges och EU:s elkraftsystem har genomgått och genomgår omfattande förändringar under de senaste decennierna i en takt som vi i branschen för 20 år sedan knappast trodde vara möjlig. Det finns idag vida överlägsna system att förse Forsåkerområdet med hållbar/förnyelsebar energi utan att återupprätta vattenkraften i ån. I motsats till vad Patrik Karlsson möjligen anser så kan de små vattendragen längs våra kuster beskrivas som biotopens och faunans nerv/näringssystem.

Patrik Karlsson säger också i sitt inlägg att han inte bryr sig om vad Gerhard Bengtsson tycker, något annat hade jag heller inte förväntat mig. Dock, vad jag förväntar mig är att Patrik Karlsson honorerar § 5 i bolagsordningen för Mölndala Fastighets AB genom att tillse ”att kommunfullmäktige i Mölndals stad får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas”. Detta ifall skarpt läge i frågan skulle uppstå, det är de verkliga ägarna (invånarna i Mölndals stad) som äger frågan.

Visionen nedströms Forsbron delar jag med undantag för kraftproduktionen, som kommer att förstöra mer än utveckla området. Bättre vore att i projekt försöka återskapa det ursprungliga, industriepoken är där över. Att utveckla nya bo- och verksamhetsområden är minst 50-åriga projekt. Då får man akta sig för att i stundens ingivelse göra fel.

Gerhard Bengtsson

Kommunfullmäktigeledamot (M)

Relaterade artiklar
Fler artiklar