Släpp in de unga politikerna i skolorna!

I dag ser vi hur samhället och synen på politik förändras. Debattklimat har blivit skarpare och attityden mot politik och…