Mölndals stad bör återta förvaltningen av Gunnebo slott och på så sätt minska kostnaderna, tycker insändarskribenten. Arkivfoto

Skatteplaneringen på Gunnebo kostar mer än den smakar

Syftet med att år 2001 överföra förvaltningen av Gunnebo slott till det då nybildade Gunnebo slott och trädgårdar AB (GSTAB), var att skattemässigt kunna kvitta underskottet från förvaltningen av slottet mot vinster i de andra verksamheter som Mölndals stad bedriver i aktiebolagsform. Detta istället för att dela ut vinster från de kommunägda bolagen till kommunen, vilket hade medfört att det vid denna tidpunkt hade ”försvunnit” 28 procent av beloppet till svenska staten.

Syftet med GSTAB är således att låta alla svenska skattebetalare stå för en del, numera 22 procent, av den förlust som GSTAB årligen genererar. Resterande 78 procent av förlusten står därmed Mölndalsborna själva för i form av uteblivna utdelningar från kommunens bolag som annars hade kunnat användas för vård, skola och omsorg.

I juridisk mening är denna skatteplanering troligen legitim även om tanken med koncernbidrag aldrig har varit att en kommun år efter år skall kunna vältra över delar av förlusterna från en konstant förlustbringande verksamhet på samtliga Sveriges skattebetalare. Om man istället ser frågan ur ett moraliskt perspektiv så finns det företrädare för partier som aktivt deltar i denna skatteplanering som i andra sammanhang skulle ha varit snabba att fördöma privata företag om de ens hade varit i närheten av ett sådant skatteupplägg, vilket borde mana till eftertanke.

Min egen invändning är att den skatteplanering som från början var tänkt att minska kommunens kostnader för Gunnebo slott istället har fått dessa kostnader att fullkomligt explodera. År 2001 var förlusten 7 313 000 kronor medan den för år 2016 uppgick till 14 758 000 kronor. Sammanlagt har GSTAB under perioden 2001 till och med 2016 gått med 190 021 000 kronor i förlust, och dessa förluster fortsätter.

Det senaste som nu sker och som vi Mölndalsbor gemensamt måste sätta stopp för är att den samling politiker som leker företag på vår bekostnad vill minska de skenande förlusterna genom att expandera sig ur krisen. Idéerna innefattar förslag på allt från att omfördela offentliga resurser till nystartade mer eller mindre obskyra utbildningar till fullkomliga stolligheter som att inrätta ett hotell i området. Även vad gäller tillsynes mer jordnära förslag, som att inrätta en lantgård, så är det svårt att förstå hur ett sådant förslag på något dramatiskt sätt skulle kunna öka lönsamheten särskilt som större delen av den hyresintäkt om 1 300 000 kronor som bolaget redovisar lär härröra från dagens uthyrning av stall- och manegebyggnad som i så fall skulle utebli och istället ersättas av väsentligt ökade personalkostnader med mera.

Det är nu hög tid för politiker från alla läger att sätta ett stopp för pengarullningen och se till att Gunnebo slott och trädgårdar istället fokuserar på sin kärnverksamhet och därmed också väsentligen drar ner på sina omkostnader. På sikt anser jag att Mölndals stad bör montera ned detta skatteupplägg och istället återta förvaltningen av Gunnebo slott vilket med all säkerhet skulle minska kostnaderna och dramatiskt öka kommunens kontroll över verksamheten som för närvarande synes vara i det närmaste obefintlig.

Gunnebovän men även skattebetalare

Relaterade artiklar
Fler artiklar