Seniorkort för 65-åringar ska inte behöva dröja till 2022

Varför kan inte Mölndal, när både Göteborg och Partille kan?

Vad är problemet med Mölndals politiker?

Både Göteborg och Partille har seniorkort från 65 år utan egenavgift. De kan resa inom zon A (Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö). Dessutom har bland annat Lerum, Härryda, Kungsbacka, Kungälv med flera seniorkort från 65 år inom egna kommunen. Mölndal har från 75 år.

Nu sitter man tydligen och räknar på kronorna.

Kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M) menar att man inte vill betala för outnyttjade seniorkort. Ska dom som verkligen behöver korten missgynnas av det? Dessutom ska en egenavgift tillkomma.

Ja, ni har väl ingen aning om hur det är att vara fattigpensionär och leva på 10 000 kronor eller mindre.

Om inte krämporna kommit före 70 år, så gör dom det då. Sjukresorna blir fler då. Läkarbesök och mediciner kostar, och varje resa dit 68 kr.

Uppmaning till utredarna, trafikchef Magnus Johansson och kollektivtrafiksamordnare Tobias Johansson: Sänk åldern till 70 år och ingen egenavgift. Med lite god vilja går det säkert att ordna så ni inte behöver betala för outnyttjade kort. Det räknar ni ju redan på.

Skyll inte på pandemin och Västtrafik. Det ska inte behöva dröja ända till tidigast 2022. Hur många har då inte hunnit dö? Men det kanske ni hoppas på. Tacksam att ni ändrar detta.

Lär av Göteborg och Partille.

Upp till kamp för ändrat seniorkort