Det är för mycket så kallade alternativa fakta kring ridverksamheten i Gunnebo, tycker Håkan. Arkivfoto

Se igenom alla ”alternativa fakta”

Av AnnSofies fyra frågor till Wallensäter försöker denne besvara en av dem. Inte heller det lyckas, då Wallensäter inte kan förklara vad det är som gör att hästarna hotar mångfalden i floran. Ej heller berör han hur denna mångfald främjas av annan markanvändning. Istället kommer en rad av det vi på senare tid fått lära oss kallas ”alternativa fakta”, t ex:

Alternativ fakta: Länsstyrelsens skötselplan är i konflikt med ridverksamheten. Sanning: Inte bara skötselplanen, utan även länsstyrelsens beslut att bilda kulturreservatet nämner att ”befintliga verksamheter ska kunna utvecklats inom ramen för kulturreservatet”.

Dessutom, på en direkt fråga till länsstyrelsen får vi svaret: ”Verksamheten som bedrivs på området är inte en fråga för länsstyrelsen, utan det handlar om kommunala beslut och ställningstaganden.”

Alternativ fakta: Ridklubben har 2011 skrivit under avtal angående rast- och beteshagar utanför kulturreservatet. Sanning: Enligt ridklubben har ett sådant avtal inte undertecknats. Dessutom, den remissförfrågan som genomfördes inför revideringen av skötselplanen 2011 kom aldrig fram till ridklubben, varför synpunkter omöjligen kunde framföras.

Jag har av Gunnebo slott och trädgårdar begärt ut avtalet från 2011 som Wallensäter hänvisar till. Skall bli mycket intressant att se avtalet, framför allt vilka som skrivit under.

Men ingen är väl förvånad, Gunnebo slott och trädgårdar har tidigare försett oss med flera ”alternativa fakta”. Lennart Wallensäter uttalar sig till exempel i Mölndals-Posten 18 oktober 2016:

Alternativ fakta: ”Dagens hästanläggning går inte ihop med vare sig länsstyrelsens regler om kulturreservatet eller med Jordbruksverkets föreskrifter om stall och rasthagar.” Sanning: Vad gäller länsstyrelsen, se ovan. Vad gäller Jordbruksverket så gjordes efter detta en inspektion och det fanns inget att anmärka på, förutom någon bräda i stallet som var trasig och behövde bytas ut.

Alternativ fakta: ”Det är lagstiftning som vi måste följa kring kulturreservatet. Det är länsstyrelsen som beslutar om reservatet och det måste skötas och underhållas enligt vissa regler. Om vi inte gör det så blir vi av med det bidrag som vi får av dem.” Sanning: Kulturreservatet regleras inte av lagstiftning. Beslutet tillåter befintlig verksamhet, det vill säga ridklubben. Och länsstyrelsen betalar mig veterligen inte ut några bidrag till Gunnebo slott och trädgårdar.

Alternativ fakta: ”Vi har haft dispens för hästverksamheten men det fungerar inte längre”. Sanning: Se ovan, enligt länsstyrelsen ska befintliga verksamheter få utvecklas inom ramen för kulturreservatet. Någon dispens har vare sig funnits eller behövts.

Uppenbarligen går det inte att lita på Lennart Wallensäter och Gunnebo slott och trädgårdar. Det kommer alldeles för mycket alternativa fakta.

Jag hoppas verkligen att politikerna i Mölndal ser igenom lögnerna och bereder ridklubben Grys möjlighet att fortsätta verksamheten vid Gunnebo även efter 2018. För det finns, som synes, inga hinder för detta. Jag hoppas också på tydlighet från partier och politiker om hur ni ställer er i frågan så väljarna kan ha det som grund inför valet 2018.

Tänk också på att det är fritidssysselsättningen för närmare 300 medlemmar som står på spel, varav nästan allihop är unga tjejer. Skall vi verkligen låta alla dessa unga tjejers favoritsysselsättning gå om intet, baserat på alternativa fakta?

Håkan, gift med AnnSofie och pappa till en av de unga tjejerna

Relaterade artiklar
Fler artiklar