Sa nej till statsbidrag som kunnat hjälpa kommunens svagaste grupp

Många personer med funktionsnedsättning lyckas aldrig få ett vanligt arbete. Detta kan ha olika orsaker. Ibland beror det på arten…