Så kan vi minska äldres ensamhet

Hur kan man minska de äldres ensamhet på boenden? Det finns mycket man kan göra, till exempel: Anställa en chef…