Runde sten kan ha flyttats sedan kvarnen övergivits

Svar om Runde sten.

Där Runde sten ligger idag var förr vändplats för ekipage och ibland ser man därför benämningen karusellplatsen. Här vände de ekipage som inte åkte ända upp till slottet . På en akvarell av Justus Fredrik Weinberg (1770-1832) som visas i slottet, syns egendomen från Ståloppet med ett staket kring vändplatsen, men ingen sten.

Likaså på John Hall den yngres (1771-1830) odaterade blyertsskiss föreställande dagens Johan Halls väg, ses ett staket på vändplatsen, men ingen sten. Jonas Carl Linnerhielm besökte Gunnebo 1803 och beskriver anläggningen. Han nämner ingen sten vid vändplatsen; ”Genast emottages man på Gunnebo ägor af naturens med konsten förenade fägring. En liten byggnad, kallad Lilla Gunnebo, förbifares, och kort derefter kommer man på en rund plan, hvarifrån vägen går rät uppföre en sluttande höjd.” Själva stenen bör således ha tillkommit under 1800-talet.

Om stenen kommit från en kvarn är svårt att säga, men det uppfördes en kvarn på Gunnebo under 1830-talet av dåvarande ägaren, slaktarmästare Johan Carlsson. Detta kvarnhus låg i ravinen vid lantgårdens östligaste del, idag vid uppfartsvägen Christina Halls väg. Grundstenarna finns kvar i ravinen än idag. Kvarnbyggnaden nämns enbart i dokument daterade 1837 och 1838. Kanske flyttades den runda stenen till vändplatsen efter att kvarnen övergivits?

Johanna Lindén

intendent Gunnebo slott och trädgårdar

Relaterade artiklar
Fler artiklar