Rör inte Frälsningsarmén

Frälsningsarméns byggnad (Kvarnbygatan 6) hotas av rivning. En väg skall dras fram och gå över en del av tomten. Här har Frälsningsarmén funnits sedan 1911, i mer än ett århundrade. Men till detta tas ingen hänsyn. Man hade kunnat dra vägen några meter åt sidan, men det gör man inte. Kvarnbygatan flyttades åt norr på 1970-talet. Där kunde man göra den bredare utan att fastigheten behövde rivas. Det naturliga hade varit att vägen får vara kvar där den är, men så vill planerarna inte ha det. I stället skall vägen på nytt gå fram i sin gamla sträckning, och då måste Frälsningsarméns hus rivas, fastän man hade kunnat bredda vägen åt andra hållet.

Att återvända till det gamla läget är även på annat sätt olämpligt. Här skulle vägen gå alldeles intill Korndals slott (tidigare kallat Villa Papyrus) och dess vackra park. Det är verkligen högst olämpligt att dra en hårt belastad trafikled utefter denna värdefulla kulturmiljö och denna vackra park, båda exemplariskt skötta av Forever living products.

Varför vill man då flytta Kvarnbygatan? Jo, då skulle man kunna bygga hus på den plats, där gatan nu går fram. Ur brukarnas synpunkt är det högst olämpligt att bygga hus nära trafikleder. Det bästa är att trafiklederna så som nu är fallet får gå på behörigt avstånd från bebyggelse samt gång-och cykelvägar. Förslaget är allsidigt olämpligt men skulle kanske ge fastighetsbolagen något större inkomster på grund av sålda eller uthyrda fastigheter. Pengarna är inte värda dessa uppoffringar, som kommer att drabba även framtida släkten. Sådana vinster har vi helt enkelt inte råd med. Frälsningsarmén är värd allt stöd. I långt mer än ett århundrande har Frälsningsarmén tagit hand om Mölndalsborna till både kropp och själ. Behoven är i våra dagar stora, och de ökar. Andlig verksamhet behövs även i Forsåkersområdet. Rör inte Frälsningsarmén. Ge frälsningssoldaterna ert stöd.

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar