Portot blir bara dyrare – nästa år skickar jag inga julkort

Hur tänker ni Postnord??

Ni höjer portot på julkort och brev på grund av att man skickar mindre brev och julkort. Vad tror ni? Att när ni höjer portot, då skickar vi mera eller mindre?

2013, 2014, 2015 och 2016, då skickade jag 100 julkort varje år. 2017, 2018, 2019, då blev det 60 varje år. 2020 blev det bara 40 st.

Och nästa år, 2021 blir det inte några julkort alls – OM inte Postnord sänker julportot.

Tänk er för Postnord.

Pensionär