Politikerna borde återanställa chefen

Svar till Björn Arnold (Mölndals-Posten 17 september). Det är med en djup samstämmighet och nödvändig klagan, som jag instämmer i…