Debattörerna vill att politikerna ska lyssna mer till protesterna från medlemmar och styrelse i Gunnebo ryttarsällskap. Arkivfoto: Fredrik Hofflander

Politiker – sluta trakassera ryttarna!

Jag läser att Gunnebo ryttarsällskap vädjar till politikerna för att få behålla sina beteshagar. Men varför skall dom behöva vädja om det? Dom skall ju vara där och beta!

Länsstyrelsen vill se hästar på Gunnebos marker. Men styrelsen och politikerna vägrar! Om ni tittar på kartorna i skötselplanen kan ni se ett antal glada hästar som betar i hagarna. Fast det verkar inte som om varken politikerna i Majoritet Mölndal eller Gunnebos styrelse sett skötselplanen.

Att vägra Grys att ha kvar beteshagarna är enbart trakasserier utan någon saklig grund. Kultur och fritid skriver att Grys får ett kortsiktigt avtal i väntan på någon slags utredning? Men varför kan inte beteshagarna vara kvar i väntan på detta?

En normalbegåvad medborgare förstår att Gunnebos styrelse förväntat sig att Grys styrelse skulle ge upp och självmant avveckla verksamheten om ni försvårar och trakasserar tillräckligt. Tyvärr kan det bli verklighet inom en framtid eftersom det förmodligen är svårt att rekrytera ledare och personal till en verksamhet som hotas av nedläggning och blir väldigt svår att sköta.

Men styrelsen för Grys fortsätter att kämpa mot makten. Och ni skall veta att ni har många Mölndalsbor som stöttar er. Finns det någon eller några politiker inom Majoritet Mölndal som har tillräckligt med civilkurage så att ni frångår partipiskan och ger Grys ett långtidskontrakt med samma innehåll som tidigare? Det har dom ju rätt till enligt skötselplanen.

Ni folkvalda politiker har uppdraget att företräda Mölndals kommuns invånare! Tyvärr verkar ni ha uppfattat att ert uppdrag är att skydda, era egna politiskt tillsatta, styrelsemedlemmar i Gunnebos styrelse. Det skulle vara intressant att få ett svar från er i den politiska ledningen där ni ger ett sakligt underbyggt svar till ert agerande, eller brist på agerande, under det senaste året.

Stig Eriksson

Relaterade artiklar
Fler artiklar