Placera den nya banan i ett industriområde

Beslutet som Mölndals kommuns miljönämnd har fattat strider mot essensen i miljölagstiftningen och egna uppsatta miljömål om värdet att behålla…