”Vi kommer inte att inrätta ett pensionärsråd i stadens organisation där pensionärerna ges större, eller annat, inflytande, än vad andra medborgare har”, skriver kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) i ett svar på en tidigare insändare. Arkivfoto: Lotta Hohner

Pensionärerna är välkomna till dialog

Svar till signaturen Ingrid som undrar varför Mölndal inte har något pensionärsråd.

Läs också: Varför finns inget pensionärsråd i Mölndal

Vi anser att det bästa inflytandet man kan få är att engagera sig politiskt. I Mölndal sitter det pensionärer både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, dessutom finns det politiker i våra nämnder och styrelser som är pensionärer. Vi är övertygade om att dom tar sitt uppdrag på allvar och tar vara på pensionärernas intressen. Dom är naturligtvis, precis som alla andra ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, möjliga att kontakta för en diskussion och dialog om frågor ni anser är viktiga. Vi har dessutom i Mölndal fem kommunalråd, politiker som jobbar heltid, som har uppgiften att lyssna och ha en dialog samt svara på frågor från medborgare.

Om pensionärsorganisationerna i Mölndal vill starta ett pensionärsråd så är det naturligtvis fullt möjligt. Pensionärsrådet är självklart välkomna att kontakta samtliga politiker för en dialog, eller välja ut den politiker man tror kan göra störst nytta för ens intresse.

Vi kommer inte att inrätta ett pensionärsråd i stadens organisation där pensionärerna ges större, eller annat, inflytande, än vad andra medborgare har.

Vi har en representativ demokrati via vårt politiska system, den kommer vi att värna. Vi välkomnar pensionärer och alla andra medborgare till en dialog. Ni är mer än välkomna att kontakta utvalda, eller samtliga, politiker i staden för en dialog.

Majoritet Mölndal genom Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande

Relaterade artiklar
Fler artiklar