Pedagog: Föräldrarna lyssnar inte på vår vädjan

I början av förra veckan skickade Mölndals stad ut en vädjan till alla vårdnadshavare inom förskolan. Den bestod dels i…