Orättvist att andra får åka gratis i Mölndal

Hej kommunen, hur går det med seniorkorten?

Nu har Partilles och Göteborgs äldre fått besked att från och med 4 november får de åka gratis i Mölndal under lågtrafiktid. Tycker ni det är okej att vi i Mölndal måste betala? Känns väldigt ojuste mot oss.

Anette