De barn som flyttar in i de temporära bostäderna i Lackarebäck kommer i första hand att erbjudas förskola där, skriver skolnämndens ordförande Patrik Karlsson. Arkivfoto

Nyinflyttade kommer inte som en överraskning

Svar till Orolig förälder.

Mölndals stad har ansvaret för medborgare som bosätter sig i Mölndal när det gäller kommunal service, så som skola, förskola med mera. Det oavsett om de är nyanlända, eller endast flyttat från grannkommunen och hit, samtliga är medborgare i Mölndal.

Skolförvaltningen följer upp antalet förskolebarn och skolbarn i kommunen veckovis och varje år får vi en ny befolkningsprognos i maj-juni.

De barn som är i behov av barnomsorg i de temporära bostäderna på Lackarebäck som insändarskribenten, ”Orolig förälder”, skriver om kommer att tillhöra skolområde Rävekärr och erbjudas barnomsorg i det området, både i temporära och permanenta förskolor. Finns inte plats där så kommer man att erbjuda plats i närliggande område, precis som vi gör i hela staden för att klara målet med att erbjuda all barnomsorg inom den tid dom har rätt till det.

Att stadsutveckling och bostadsbyggnation på Kvarnbyvallen, eller i andra områden, skulle komma som en överraskning för skolförvaltning och politiker stämmer inte. Däremot finns det en viss ”ryckighet” i prognoser, planering och byggnation, som gör att detta kan upplevas så.

Patrik Karlsson (S)

Ordförande skolnämnden

Relaterade artiklar
Fler artiklar