Att ta betalt för parkeringen på gator i bostadsområdena är ett mycket bättre alternativ än att höja kommunalskatten, tycker Thomas O. Arkivfoto

Nya parkeringsregler – ett utmärkt förslag

Angående nya parkeringsregler på bostadsgator.

Läs mer: Slut på gratisparkering i villaområdet (PLUS)

Debatt: Nya parkeringsregler ett sätt att plocka pengar av oss (PLUS)

Idag är detta redan reglerat på de gator där det finns flerbostadshus (hy-resrätter/bostadsrätter). Villaägare har varit undantagna på de flesta ställen inom hela Mölndal. De flesta villaägare har plats för sin/sina bilar på egen tomt såvida man inte valt att ställa båt/husvagn där istället och bilen på gatan.

Det byggs alltmer i vår stad och till följd av detta uppstår brist på p-platser och detta är ett utmärkt förslag från de ansvariga i kommunen att redan nu ta höjd tidigt innan vi får parkeringsanarki. I de flesta större städer har man boendeparkering på gemensamma gator. Detta är bra då det saknas individuella parkeringsplatser för alla som behöver. Jag har förståelse för att några villaägare, som idag parkerar på gatan och i framtiden kommer att behöva betala för detta, blir sura men de borde istället vara glada för alla år de parkerat gratis.

Mölndals stad och skattebetalare står för både underhåll och snöröjning på dessa gator vilket kostar pengar och att alla som parkerar på våra gemensamma gator betalar för detta är ett mycket bättre alternativ än att höja kommunalskatten.

Thomas O

Relaterade artiklar
Fler artiklar