Nuvarande hyresgäster har förtur

Svar angående kösystem till lägenheter: Mölndalsbostäder tillämpar i princip samma uthyrningspolicy som de allmännyttiga bostadsföretagen gör i Göteborg. Respektive bolag…