Nu har gallerians garage blivit ännu värre

Sedan starten har infarten i rondellen till Gallerians norra P-hus varit ”en våt dröm” för plåt- och lackverkstäder.

Nu har även utfarten från plan 1 anslutit sig till dessa drömmar genom den filavskiljare som placerats ut där. Jag gissar att de kunder som aldrig återvänder till Mölndal galleria är minst lika många som skrapmärkena vid dessa in- och utfarter! 

Björn S