Ni deltog i ett drev mot mig – utan att veta vad som hade hänt

Tänk efter nästa gång innan ni gör en tumme upp eller gillamarkering.

Det här är ett öppet brev till alla som i sociala medier hängt ut mig som en glädjedödare, en fruktansvärd peson som inte kan låta andra få ha roligt, som vill sabotera för alla, som borde ”avsättas”.

LÄS MER: Politiker hängdes ut på Facebook – efter bråk om Trollskogen

Mitt namn, min adress och alla andra kontaktuppgifter har lämnats ut med uppmaning att skriva och protestera. Detta utan att veta vad man ska protestera emot!

Det här handlar om den så kallade Troll- och tomtelandet i Kållered som är anlagt av en privatperson med den goda intentionen att ”göra något kul” i skogen för unga och gamla. Verksamheten har nu vuxit ut betydligt och allt fler föremål av allehanda slag har tagits dit. Skyltar har spikats upp i träden och det är målat på berg och stenar.

LÄS MER: Bra att någon vågar ställa kritiska frågor om Trollskogen

I lördags promenerade min man och jag med våra två hundar på kulturstigen i Livered som Mölndals kommun anlagt och där Troll- och tomtelandet breder ut sig på båda sidor om stigen. Vi träffade på mannen som ”skapat” Troll- och tomtelandet och jag frågade honom hur han burit sig åt för att få tillstånd till anläggningen. Vi fick vet att han hade ett ”indirekt tillstånd” och när jag ställde följdfrågor om det blev han mycket upprörd och vi gick därifrån.

Jag ställde sedan en fråga till Mölndals kommun i kommunens synpunktshanterare om vilket tillstånd som givits för verksamheten. Jag har ännu inte fått svar på min fråga från kommunen.

På Tomtelandets facebook-sida och även andra facebooksidor startade sedan ett drev där det efterlystes vem jag var som saboterat verksamheten. Det som skrämmer mig i hela denna historia är hur ni alla utan minsta eftertanke eller reflektion hakat på och deltagit i drevet efter mig.

Det som gör mig särskilt besviken är också att jag ju känner flera av er och ni känner mig och ändå hänger ni på mobbsvansen utan att veta vad som egentligen hänt.

Jag ber er alla, tänk efter nästa gång ni så käckt klämmer till med en tumme upp eller en gillamarkering. Ta en ytterligare funderare över om detta verkligen kan stämma. Det finns tyvärr alltför många som använder sociala medier till att piska upp otrevliga stämningar och hotfulla situationer.

Det är alla kloka och ansvarsfulla människors plikt att vara en motvikt till detta, att inte bidra till att skapa ett debatt- och samhällsklimat som ingen av oss önskar.

Annika Bjerrhede

Kållered