Nej, du betalar inte mycket för en förskoleplats

Svar till Ej dåligt samvete (Mölndals-Posten 11 februari).

Du inleder din replik med ”Vem har rätt att ifrågasätta hur föräldrarna gör? Det är deras val, de betalar för tjänsten”.

LÄS MER: Jag skäms inte för att jag hade barnen på förskolan när jag var ledig

Jag kan lugnt säga att jag är synnerligen trött på alla dessa småbarnsföräldrar som hela tiden har enorma krav. Du kanske inte är medveten om att vi som skattebetalare betalar huvuddelen av kostnaderna för dina barn på förskolan.

Ni är oerhört privilegierade med tanke på den låga avgift ni småbarnsföräldrar betalar. Om du jämför med trettio år tillbaka så var taxan för barnomsorgen i storleksordning samma belopp som idag. Med tanke på inflation och betydligt högre löner idag så är detta beklämmande av politikerna att de inte vågar höja avgiften.

Genom att öka maxtaxan så skulle bemanningen öka och personalen slippa slita ut sig. Endast om du betalar hela avgiften så kan jag hålla med om din inledande fråga.

Trött på gnälliga småbarnsföräldrar