Debatt: När får vården arbetsro?

Intensivvårdsavdelningen på Mölndals sjukhus tvingas till så kallad sommarbemanning – redan i april. Orsaken är många specialistsjuksköterskor som sagt upp sig och nu väljer man också att åter börja använda bemanningspersonal. Överbeläggningar, utlokalisering av patienter och inställda operationer är vardag på Sahlgrenska, till följd av brist på vårdplatser.

Så här kan det inte fortsätta. Nu får det vara nog med brandkårsutryckningar när personalen inte orkar med en hårdnande arbetsmiljö. Det behövs ett strategiskt arbete och resurser för tillräckligt med vårdplatser i Göteborgsområdet. Socialdemokraterna har tagit initiativ till en vårdplatsstrategi för hela regionen och det arbetet måste påbörjas omgående för att lösa situationen. I längden blir inte situationen bättre av att använda hyrpersonal. Därför måste vårdplatsstrategin synkroniseras med att fasa ut hyrpersonalen från bemanningsföretag.

Efter sommaren har tillgången på vårdplatser minskat med 24 procent jämfört med under våren. Bristen på disponibla vårdplatser ger inte bara konsekvenser för patienterna på sjukhusen utan försämrar också arbetsmiljön för personalen. Det anser vi är en av anledningarna till den ökande personalomsättningen.

I regionfullmäktige svarar den M-ledda majoriteten mest att ”det var inte bättre förr”. Det bekymrar oss att majoriteten tycks ta så lätt på frågan. Det är inte heller sant. Innan den moderatledda majoriteten tog över, arbetade Socialdemokraterna strategiskt med att ha koll på vårdplatsantal och beläggning och tillförde resurser för att säkra vårdplatserna. Sedan valet har allianspartierna struntat i det. Nu svarar de att de inför nästa budget tittar på lösningar. Och medger att för lite har gjorts. Vi kan tyvärr bara hålla med.

Cecilia Dalman Eek (S)

Vice ordförande SU:s styrelsen

Tomas Angervik (S)

Ledamot västra hälso- och sjukvårdsnämnden